एलिसा अवनी बाहिर खान्छ र बारमा चुदाइन्छ

बारमा झगडा सुरु भएपछि, रोबी इको बारटेन्डर एलिसा अवनीको रक्षामा आउँछन् जबकि उनको साथीले यो सबै फिल्ममा कैद गर्दछ। एलिसाले रोबीलाई बारमा केही फोहोर सेक्सको साथ पुरस्कृत गर्छिन् र रोबीले आफ्नो साथीसँग बाजी जित्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ।