बन्दी जीवनबाट बाहिर निस्कने बाटो छैन

सबै समाचारहरूमा तिनीहरूको अनुहारको साथ असफल बैंक डकैती पछि, टिफनीले आफ्नो भागेको जीवन समाप्त गर्ने निर्णय गरे जसले गर्दा डिलनले उनलाई इन्चार्जको सम्झना गराउँदछ।