स्ट्रिट हुकर साँच्चै गाह्रो भैरहेको छ

एड्रियाना एक वास्तविक स्टप एण्ड गो हो हो। जब Jmac ले उनलाई लिन रोक्छ, उनी आफ्नो सेवाहरूको लागि एक मूल्यमा सहमत हुन्छिन्, तर जब यो सेक्सको प्रगतिको लागि समय आउँछ त्यहाँ सधैं कुनाको वरिपरि अर्को कर वा शुल्क देखिन्छ। Jmac ले सायद होइन भन्नु पर्छ र टाढा जानु पर्छ, तर उसले त्यो राम्रो नट नपाएर यो सेक्सी सुन्दरता कसरी छोड्न सक्छ? उहाँसँग पैसा छ त्यसैले किन छैन? जब यो रोकिने र जाने कुदालले ब्रेक लगाउँछ, Jmac ले अर्को थ्रेसहोल्डमा आफ्नो बाटो तिर्न जारी राख्छ जबसम्म उसले आफ्नो बिल र उसको तातो भारले उनको सुन्दर अनुहारमा पानी पर्दैन।