रिपोटरको उपकरण भएको काठमा स्लट्स

गुफाले भरिएको बस दुर्घटना भएको छ । फिल्डले रिपोर्ट गरेको जेम्स डीन पहिलो आइपुगेको थियो, तर रिपोर्ट गर्नुको सट्टा उसले आफ्नो रडमा काम गर्ने दुईवटा स्लटहरू पाए।

2022-03-17 06:46:20 2184 02:05
ट्यागहरू :